Página de inicio

Presentació

A aquest blog trobareu material relacionat amb els grups de l’Aula de Cala de Bou: Acollida /alfabetització (TARDA), Neolectors/Consolidació (TARDA) i Acollida/Alfabetització (NIT).

 

CEPA CALA DE BOU

Create your website with WordPress.com
Per començar